AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Cardiologie

Diabet și boli de nutriție

Medicina Interna

Psihiatrie

Psihologie

Pentru a beneficia de serviciile din Ambulatoriul de specialitate este necesar să vă prezentați la recepția clinicii cu următoarele documente:

  • bilet de trimitere emis de medicul de familie către una din specialitățile din ambulatoriu
  • cardul de sănătate (vă rugăm să aveți notat PIN-ul cardului !),
  • act de identitate (buletin de identitate sau CI)
  • dovada calității de asigurat (cupon pensie recent ,etc)