Consimţământul informat

Legea 95/2006 precum și Codul deontologic al medicului, prevăd următoarele: „Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia”.

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 – extras privind reforma în domeniul sănătății publicată în: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

CAP. 3 Acordul pacientului informat

ART. 649
(1) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicită acordul scris.
(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel stiințific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.
(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

ART. 650
Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot exprima consimțămâtul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situații de urgenta in care se află;
b) situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în varsta de peste 16 ani.

ART. 651
(1) Medicul curant, asistentul medical/moașa răspund atunci când nu obțin consimțământul informat al pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, din cauza situației de urgență.
(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, medicul, asistentul medical/moașa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorității tutelare sau pot acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea și viața pacientului.

IV.1.3. Confidenţialitate medic-pacient
Confidențialitatea medic-pacient este reglementată prin diverse acte normative și etice. În Legea Drepturilor Pacientului din România, referitor la confidențialitatea medic-pacient sunt stipulate următoarele: „Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia”.
În Codul Internațional de Etică Medicală este prevăzut faptul că „va respecta dreptul pacientului la confidenţialitate. Este etic să divulge informaţia confidenţială atunci când pacientul consimte la aceasta sau atunci când există un pericol sau o ameninţare iminentă la adresa pacientului sau a celorlalţi şi această ameninţare poate fi îndepărtată numai prin încălcarea confidenţialităţii.”

Confidenţialitate online
Centrul multidisciplinar BELLA PRAXIS Iaşi respectă drepturile la confidenţialitate ale vizitatorilor săi online şi doreşte să vă asigure un mediu virtual protejat.
Pentru a vă oferi o experienţă virtuală de calitate, BELLA PRAXIS poate solicita şi/sau colecta informaţii de la dumneavoastră în mod voluntar când:

(1) va înregistraţi ca utilizator pe acest site;

(2) efectuaţi cumpărături online de pe oricare din magazinele noastre online (în cazul în care această facilitate este disponibilă);

(3) participaţi la concursuri, evenimente sau promoţii;

(4) trimiteţi întrebări sau comentarii prin email, reţele sociale şi telefon/fax către BELLA PRAXIS;

(5) trimiteţi CV-uri online; şi/sau,

(6) completaţi chestionare/evaluări online. Informaţiile solicitate pot include informaţii personale precum: numele, adresa de email, numărul de telefon şi adresa poştală.

E-mail
Acordându-vă permisiunea de a ne trimite mesaje e-mail, nu încercăm să colectam informaţii personale despre dumneavoastră. Vom folosi numai informaţiile personale (nume, adresă poştală, adresă de email) conţinută în e-mailul dumneavoastră pentru a vă raspunde unei solicitări specifice sau comentariilor dumneavoastră din email.

CV-uri
Informaţiile personale colectate prin intermediul CV-urilor primite on-line nu fac obiectul acestei Politici de Confidenţialitate. Cu toate acestea, vă asigurăm că aceste informaţii vor fi folosite exclusiv în scopul acceptării şi evaluarii informaţiilor trimise de candidaţi pentru locurile de muncă afişate.

Chestionare online
Pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor pe siteul nostru, putem utiliza chestionare online destinate vizitatorilor care să ne ajute voluntar cu informaţii demografice despre ei înşişi, sub protecţia anonimatului, şi să ne asigure feedback cu privire la motivele pentru care viziteză siteul şi ce anume putem face pentru a-l îmbunătăţi. Informaţiile colectate prin aceste chestionare sunt anonime; nu putem identifica cine trimite informaţia şi sa creem o conexiune cu informaţii personale identificabile ale unui utilizator care ne-au fost puse la dispoziţie pe alte căi.