FORMULAR DE OBȚINERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI ONLINE

SC BELLA PRAXIS SRL

www.bellapraxis.ro

SC BELLA PRAXIS SRL prelucrează date cu caracter personal pentru scopul de a oferi servicii de calitate clienților. Prelucrarea datelor are loc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale și europene conexe. Pentru informații suplimentare privind modul de prelucrare și drepturile dumneavoastră, vă rugăm să luați la cunoștință Politica de confidențialitate.

Menționăm că lipsa acordului dumneavoastră ne pune în imposibilitatea de a presta serviciile aferente scopului în cauză.

☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

☐ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.