MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE DE SPITAL

Accesarea serviciilor in cadrul clinicii medicale, decontate de CJAS- IASI

Pentru a beneficia de serviciile de Spitalizare de zi este necesar să vă prezentați la recepția clinicii cu următoarele documente:

Pentru a beneficia de serviciile din Ambulatoriul de specialitate este necesar să vă prezentați la recepția clinicii cu următoarele documente:

  • bilet de trimitere emis de medicul de familie către una din specialitățile din ambulatoriu
  • cardul de sănătate (vă rugăm să aveți notat PIN-ul cardului !),
  • act de identitate (buletin de identitate sau CI)
  • dovada calității de asigurat (cupon pensie recent ,etc)